Tillbaka till Satin

Gender & Diversity

Genusapp: Ladda ner appen här.

Genusappen är användbar för att testa hur ett projekt uppfyller kvalitetskraven i fråga om genus och mångfald.

Genusappen som är ett av verktygen i verktygslådan underlättar arbetet med integrering av ett genus-och mångfaldsperspektiv i en projektbeskrivning, projektledning, dagligt projektarbete etc.

I verktygslådan hittar du fler verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar jämställdhetsintegreringen och mångfaldsarbetet i ett projekt och som också kan användas i andra sammanhang. Du får tips om metoder och exempel på hur de har använts i SATIN-projektet.

“I SATIN-projektet har vi specifikt letat efter forskning om kvinnors upplevelser av och strategier för att hantera slutanvändarprogrammering”

Lena Palmquist, Datavetenskap, Umeå Universitet