Tillbaka till Satin

Gender & Diversity

Genusapp: Ladda ner appen här.

Genusappen är användbar för att testa hur ett projekt uppfyller kvalitetskraven i fråga om genus och mångfald.

Genusappen som är ett av verktygen i verktygslådan underlättar arbetet med integrering av ett genus-och mångfaldsperspektiv i en projektbeskrivning, projektledning, dagligt projektarbete etc.

I verktygslådan hittar du fler verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar jämställdhetsintegreringen och mångfaldsarbetet i ett projekt och som också kan användas i andra sammanhang. Du får tips om metoder och exempel på hur de har använts i SATIN-projektet.

Maria Magdalena Holmgren

“Jag vet av egen erfarenhet som projektledare att grupper blir mer dynamiska och resultaten får bättre kvalité om både kvinnors och mäns erfarenheter tas tillvara”

Maria Magdalena Holmgren, Ciir, Luleå tekniska universitet.