Tillbaka till Satin

Gender & Diversity

Genusapp

Genusappen är en checklista för praktisk jämställdhetsintegrering av ett projekt eller en verksamhet.

Appen som gjorts i SATIN är under utveckling, skicka gärna feed-back till paula.wennberg@ltu.se

Om du har iPhone klicka på länken och använd +tecken och välj: Lägg till på hemskärmen. Status bar fugerar inte i alla smartatelefoner. Kom ihåg att använda webbläsaren Firefox eller Chrome om du laddar ner appen på webben.

Ladda ner appen här.

Appens checklista på svenska (PDF)